ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 16th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, ภาพข่าวสังคม, สังคม

ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้านผู้ว่าฯลำพูน เน้นย้ำ ประชาชนในพื้นที่งดเผาทุกชนิด หากพบเห็นไฟป่าโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชน ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการ และเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจได้อย่างทั่วถึงและสะดวกยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข์แก่พี่น้องประชาชน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยจังหวัดลำพูนได้บูรณาการทุกภาคส่วน ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในทุกพื้นที่งดการเผาทุกชนิดและสอดส่อง ตรวจตราพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร หากพบเห็นไฟป่า ให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งที่สายด่วน 1362 ทันที เพื่อป้องกันไฟลุกลามและลดการเกิด PM 2.5

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เชิญชวนประชาชนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ได้แก่ การรณงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร NO FOAM การรักษาความสะอาด และการบริหารจัดการขยะ ทั้งนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน อย่างยั่งยืนต่อไป

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ส่วนราชการ ได้ถวายถุงยังชีพแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลบ้านเรือนและมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชนอีกด้วย

ติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ WWW.PhaknuaDaily.Com

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCkEGIKto7GiOEgA0cOMLWCA

TIKTOK : https://www.tiktok.com/@phaknuadaily?is_from_webapp=1

#หน่วยบริการประชาชน#บำบัดทุกข์บำรุงสุข#งดเผาทุกชนิด#ไฟป่า#ลำพูน#PhaknuaDaily#ภาคเหนือรายวัน

แท็ก คำค้นหา