ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชาวสันทราย รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ร่วมต้อนรับน้องใหม่แม่โจ้ รุ่น 88 กว่า 6,000 คน อย่างอบอุ่น ในงานประเพณี เดิน- วิ่งแม่โจ้ – สันทราย

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 29th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, กีฬา, ข่าวเด่นวันนี้

ชาวสันทราย รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ร่วมต้อนรับน้องใหม่แม่โจ้ รุ่น 88 กว่า 6,000 คน อย่างอบอุ่น ในงานประเพณี เดิน- วิ่งแม่โจ้ – สันทราย กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชนน้องใหม่แม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ณ จุดปล่อยตัวประตูบางเขน (ข้างปั๊ม ปตท. ถนนสันทรายสายเก่า)มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิ่งเข้าสู่เส้นชัย ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าคารวะ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสันทราย พร้อมทั้งได้ฝากตัวกับชาวอำเภอสันทราย ซึ่งมีประชาชนชาวอำเภอสันทราย ศิษย์เก่าแม่โจ้ และรุ่นพี่ นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ต่าง ๆ มาคอยต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทาง ตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนถึง หน้าที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น น่ารัก สุดประทับใจ

ทั้งนี้ ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ได้เริ่มมีมาเมื่อปี พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นการสอบรับนักเรียนรุ่น 27 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน) เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทน ของผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้สมัยนั้น แรกเริ่มเดิมที เป็นการทดสอบวิ่งทน ของนักเรียนที่จะมาเรียนแม่โจ้ โดยวิ่งจากในเมืองมายังแม่โจ้ ถือเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มจากการสอบสัมภาษณ์ เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จนทำให้กิจกรรมการ เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย เกิดเป็นประเพณีขึ้นจวบจนปัจจุบัน

ในปีนี้มีนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จาก(เชียงใหม่, แพร่ฯ,ชุมพร) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 6,000 คน นอกจากนั้น มีประชาชนทั่วไปและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทนักศึกษาใหม่ และประเภทศิษย์เก่าแม่โจ้ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย)

ชนะเลิศ ได้แก่ นายธนชาติ กองอุดม สถิติ 33.34 นาที

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอดิเรก พิมพ์ชัย สถิติ 33.40 นาที

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณวเสกสันต์ เจิมจันทร์ สถิติ 33.50 นาที

ประเภทประชาชนทั่วไป (หญิง)

ชนะเลิศ. ได้แก่ คุณกฤตพร ตระกูลอินทร์ สถิติ 43.14 นาที

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณพิจิต ปรองดอง สถิติ 44.51 นาที

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณดรุณยารัตน์ ศรีมนัส สถิติ 48.05 นาที

ประเภทนักศึกษา (ชาย)

ชนะเลิศ ได้แก่ นายสรวิทย์ มโนจิตร คณะผลิตกรรมการเกษตร สถิติ 56.01 นาที

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวรรณชัย ลุงส่วย คณะผลิตกรรมการเกษตร สถิติ 56.30 นาที

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายปนิวัตร แซ่ย่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร สถิติ 57.59 นาที

ประเภทนักศึกษา (หญิง)

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธนาพร ผักกูด คณะพยาบาลศาสตร์ สถิติ 1.11.22 ชม.

รองชนะเลิศ. อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอรปรียา ปนตรา คณะผลิตกรรมการเกษตร สถิติ 1.18.35 ชม.

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวธัญชานก คมสัน คณะพยาบาลศาสตร์ สถิติ 1.34.19 ชม.

ประเภทศิษย์เก่าแม่โจ้ (ชาย)

ชนะเลิศ ได้แก่ คุณวทัญญู ฟองศรี สถิติ 36.52 นาที

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณมาโนชญ์ ตนสิงห์ สถิติ 41.58 น

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณสมเกียรติ ทองยู สถิติ 43.13 นาที

ประเภทศิษย์เก่าแม่โจ้ (หญิง)

ชนะเลิศ ได้แก่ คุณชนกานต์ กันทากาศ สถิติ 57.40 นาที

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณนฤมล พรหมศาสตร์ สถิติ 1.13.58 นาที

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณนิวัต ช่างซอ สถิติ 1.38.29 นาที

WWW.PHAKNUADAILY.COM

FACEBOOK : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

YOUTUBE : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

TIKTOK : PhaknuaDaily

#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#รับน้องใหม่แม่โจ้#ประเพณีเดินวิ่งแม่โจ้#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา