ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผลการแข่งขัน กีฬากอล์ฟบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ที่สนามกอล์ฟ GASSAN LAGACY ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มกราคม 21st, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, กีฬา

ผลการแข่งขัน กีฬากอล์ฟบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ที่สนามกอล์ฟ GASSAN LAGACY ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

ชนะเลิศประเภททีม
คณะแพทยศาสตร์
นายแพทย์วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์
นายแพทย์จิระพงศ์ วงศ์ฟัก

รองขนะเลิศอันดับ หนึ่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศ.ดร. คมกฤต เล็กสกุล
ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์

รองชนะเลิศอันดับ สอง
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

ผลการแข่งขันประเภทบุคคล
Flight A
ทอง ผศ.ดร. วีรพันธ์ จันหอม คณะวิจิตรศิลป์
เงิน ผศ.นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุล คณะแพทยศาสตร์
ทองแดง คุณปริศนา
Flight B
ทอง รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์
เงิน ผศ.อาคม ตันตระกูล สำนักงานอธิการ มช.
ทองแดง นายแพทย์ดิเรก บรรณจักร คณะแพทยศาสตร์

FLIGHT C
ทอง ผศ.ดร. ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เงิน : รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
ทองแดง : ผศ.ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์

The President CUP
สวนดอกเฉือนสวนสัก 4.5 : 3.5 คะแนน คว้าถ้วย president cup ไปครอง 1 ปี

แท็ก คำค้นหา