ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช.ส่งนักกีฬาร่วมนนทรีเกมส์ ครั้งที่ 49 ณ จังหวัดนครปฐม

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มกราคม 28th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, กีฬาเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัเนครปฐม อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬา นำคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ”นนทรีเกมส์ 2567“

โดยในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน มี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา ผู้แทนมหาวิทยาลัย และมีดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานโดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “นนทรีเกมส์ 2567”

โดยมีแนวคิดหลักของการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1 Green คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม 2 Clean คือ ความโปร่งใสในการตัดสินกีฬา และการมีน้ำใจนักกีฬา 3 Healthy คือ การมีสุขภาพกายใจที่ดี 4 Wellness คือ ความเป็นอยู่ที่ดี จะได้รับความสุขตลอดการแข่งขัน ภายใต้คำขวัญการจัดการแข่งขันที่ว่า “หลากหลายสู่สรรสร้าง สุขภาวะที่ยั่งยืน”

นอกจากนี้ยังได้นำ “ไก่” มาเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์นำโชคและให้ชื่อว่า “พี่แสน และ น้องแพง” ซึ่งสื่อถึงการพัฒนาการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เริ่มจากไก่เป็นชนิดแรก และการจัดแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นที่วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 มีการแข่งขันจำนวน 10 กีฬาบังคับ 14 กีฬาเลือกสากล 4 กีฬาเลือกทั่วไป 1 กีฬาไทย 3 กีฬาสาธิต มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 109 สถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 27 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่จำนวน 374 คน

.
.

แท็ก คำค้นหา