ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพรรษา สมเด็จพระจักรพรรดิ และวันชาติญี่ปุ่น

  เมื่อ: วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างประเทศ

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำส่วนราชการ และรองผู้ว่าราชการในจังหวัดภาคเหนือ ร่วมเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระจักรพรรดิ วันชาติญี่ป่น และวาระครบรอบ ของการสถาปนาสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา นำส่วนราชการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดภาคเหนือ ร่วมถวายพระพรในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา ซึ่งรัฐบาลถือเป็นวันชาติญี่ปุ่น และวาระครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนาสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ค่ำวันที่ 23 ก.พ. 67 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าวถวายพระพรในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่นทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา และวาระครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนาสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ห้องสุเทพฮอล์ โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โดยมี กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และภริยา ให้การต้อนรับ โดยได้เชิญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงราย พะเยา แพร่ กงสุลใหญ่ กงสุล และกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวว่า มิตรภาพ ความร่วมมือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและได้สร้างคุณประโยชน์ให้ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงภูมิภาคใกล้เคียงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากท่ามกลางสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เปราะบางและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น มีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยว ดำเนินธุรกิจ รวมถึงพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของไทยด้วยเช่นกัน

โอกาสนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นนี้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในภาคเหนือ ให้แน่นแฟ้นและมั่นคง ยิ่งขึ้นสืบไป ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ขอสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรตลอดไป


แท็ก คำค้นหา