ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม #จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและ ความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ต่างประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ #เทศบาลตำบลขุนยวม #อำเภอขุนยวม #จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและ #ความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ)
.
พิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายฮิกุจิ เคอิจิ #กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ #นครเชียงใหม่ กับ นายจำลอง จิโนเป็ง #นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ #สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่


.
เทศบาลตำบลขุนยวมตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา ห่างจากตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 67 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีจำนวนประชากร 3,541 คน และมีพื้นที่ 5.09 ตารางกิโลเมตร ในเทศบาลตำบลขุนยวมประชาชนใช้น้ำจากภูเขาในการอุปโภค จึงมักได้ผลกระทบโดยตรงเมื่อปริมาณน้ำฝนลดน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งอันเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง

.

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลขุนยวมยังมีบทบาทในการดูแลคำร้องขององค์กรใกล้เคียงอีก 4 แห่ง เนื่องจากเทศบาลโดยรอบนั้น ไม่มีรถบรรทุกน้ำหรือมีเพียงรถบรรทุกน้ำที่มีความจุไม่เพียงพอ แต่ปัจจุบันนี้รถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คันที่เทศบาลตำบลขุนยวมใช้อยู่นั้น มีความชำรุดและเสื่อมสภาพเนื่องจากถูกใช้งานมากว่า 20 ปี ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิงและขนส่งน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีได้ ดังนั้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดับเพลิงและความสามารถในการจัดหาน้ำในกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือภัยแล้ง จึงกลายเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนสำหรับเทศบาลตำบลขุนยวม


.
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่เทศบาลตำบลขุนยวมเป็นงบประมาณมูลค่า 3,025,000 บาท เพื่อจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมถังเก็บน้ำ 7,000 ลิตรจำนวน 1 คัน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกเหนือจากรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เดิมของทางเทศบาลแล้ว การเพิ่มรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์อีก 1 คันจากการสนับสนุนในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาความสามารถในการยับยั้งอัคคีภัยและการจัดหาน้ำของเทศบาล ทั้งจะนำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้อยู่อาศัยในทั้งเทศบาลตำบลขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปได้
.

รัฐบาลญี่ปุ่น ยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่าน #โครงการคุซะโนะเนะ ต่อไป.

แท็ก คำค้นหา