ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลี่กัง แซ่เล้า บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 20th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ภาพข่าวสังคม

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบบริจาคเงิน จำนวน 101,100 บาท จากคุณลี่กัง แซ่เล้า สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้อง​รับรอง ​ชั้น 1 อาคาร​ศรีพัฒน์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

แท็ก คำค้นหา