ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ เทิดพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพฯ คณะกาละลองเงิน จากจังหวัดเชียงราย ครองถ้วยพระราชทาน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 9th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

สวธ.สืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการประกวด รวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ พร้อมได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี ประจำปี 2567 รอบตัดสินชิงเงินรางวัลกว่า 1,000, 000 บาท


*
เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2567 เวลา 09.00 น.ณ ฮอลล์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ” ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดขึ้นเพื่อถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการแสดงและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีอัตลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคไปสู่สายตาประชาชน ในปีนี้มีคณะที่ผ่านเข้าสู่รอบ เพื่อชิงชนะเลิศจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกาสะลองเงิน จากจังหวัดเชียงราย คณะร่มบัวสรรค์ (ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)​ จ.ปทุมธานี คณะลูกน้ำของ (โรงเรียนอนุบาลเชียงของ)​ จ.เชียงราย คณะยุ้งข้าวสตูดิโอ จ.เชียงใหม่ และ คณะต้นกล้าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่


*
การประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ชุดการแสดงและการบรรเลง โดยนำเอาการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ มาเรียงร้อยให้มีความเชื่อมโยงที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม วรรณคดีและวรรณกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ การแสดงพื้นบ้านร้อยเรียงเชื่อมโยงโดยอาศัยนาฏศิลป์พื้นบ้าน เช่นวงสะล้อ ซอซึง กลองสะบัดชัย หรือเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่เป็นดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ เช่น ฟ้อนดาบ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนสายไหม ที่เป็นอัตลักษณ์การแสดงท้องถิ่นของวัฒนธรรมในภาคเหนือ เป็นต้น


*
พร้อมทั้งการนำเสนอกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบูรณาการให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ได้อย่างเหมาะสมและลงตัว และการบรรเลงดนตรีประกอบการขับร้องทำนองมีเนื้อหาการแสดงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆ
*
เกณฑ์การตัดสิน โดยมีคณะกรรมการตัดสินและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งด้านศิลปะการแสดง ด้านการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ และด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา และผลการตัดสิน การประกวดรวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ ดังนี้
*
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คณะกาสะลองเงิน จังหวัดเชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเงินรางวัลจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คณะร่มบัวสรรค์ (ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)​ จ.ปทุมธานี


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัลจาก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คณะต้นกล้าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
และรางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คณะลูกน้ำของ (โรงเรียนอนุบาลเชียงของ)​จ.เชียงราย และ คณะยุ้งข้าวสตูดิโอ จ.เชียงใหม่
*
การ​จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบตัดสินชิงเงินรางวัลและได้รับถ้วยพระราชทานฯ และเกียรติบัตร ครั้งต่อไป ในวันที่ 12 มิย.67 ณ เซ็นทรัลอุดร จ.อุดร และในวันที่ 18 มิ.ย.67 ณ เซ็ลทรัลสงขลา จ.สงขลา ลำดับต่อไป…/

แท็ก คำค้นหา