ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ฑูตสหรัฐประจำประเทศไทย เข้าพบประธานวุฒิสภา

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 10th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ต่างประเทศ

ประธานวุฒิสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 204 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (H.E. Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการ โดยมี พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา และนางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง


.
ประธานวุฒิสภากล่าวให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้มาเข้าเยี่ยมคารวะอีกครั้ง ที่ผ่านมามีโอกาสพบปะกับเอกอัครราชทูตฯ หลายครั้งในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงมิตรไมตรีและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกัน โดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ Weaving Our Stories: สานสัมพันธ์การทูตสหรัฐอเมริกา – ไทย 190 ปี ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายปีที่แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA 78) เมื่อเดือนกันยายน และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 (APEC 2023) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พร้อมทั้งได้พบกับนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ครั้ง และจากการได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะนำแนวคิดที่ได้หารือร่วมกันในด้านต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดในประเทศไทยต่อไป โอกาสนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การครบวาระของวุฒิสภาชุดปัจจุบันและการดำเนินงานในช่วงรักษาการ สถานการณ์การเมืองไทยและการทำประชามติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัฐสภาไทย ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งจะสานต่อเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาให้มั่นคงและแน่นแฟ้นเช่นนี้ต่อไป


.
ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณประธานวุฒิสภาที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมทั้งหารือในประเด็นรายละเอียดของการจัดทำประชามติก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไทย ทั้ง 3 ครั้ง รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้สอบถามถึงกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ รวมทั้งกล่าวว่าควรมีการแลกเปลี่ยนการเยือน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้อวยพรให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ประสบความสำเร็จ เพื่อจะได้สานต่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

แท็ก คำค้นหา