ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ แนวโน้มฝุ่นลดลง อากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีฝนตก ถึง 15 พค.

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 10th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, สังคม

เชียงใหม่ มีแนวโน้มฝุ่นลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีฝนตกถึง 15 พค.
.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์คุณภาพอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) “มีแนวโน้มลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน” โดยวันนี้พบปริมาณฝุ่น PM2.5 ณ เวลา 09.00 น. มีค่าระหว่าง 23.4 – 37.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ “ดี” (สีเขียว) ถึง “ปานกลาง” (สีเหลือง)


.
ทั้งนี้ ในปี 2567 จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนวันที่เกินมาตรฐานมาแล้ว จำนวน 87 วัน ในขณะที่ปีที่แล้ว เกินมาถึง 113 วัน ดังนั้น หากเปรียบเทียบสถานการณ์กับปีที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23
.
จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างไม่ดี ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 10 – 15 พ.ค. มีโอกาสเกิดฝนตก ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงได้ในช่วงดังกล่าว.

แท็ก คำค้นหา