ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บริจาคเงินช่วยเด็กโรคไต

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 10th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ภาพข่าวสังคม

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบบริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ และรศ.ดร.วารุณี บุญ-หลง พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

แท็ก คำค้นหา