ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อย.จัดบรรยายมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์แก่มูลนิธิขาเทียม

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 11th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

อย.จัดบรรยายมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์แก่มูลนิธิขาเทียมฯ
.
วันที่ 9 พฤษภาคม 26567 ภก.ปิยะ ฉิ่นมณีวงศ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ พร้อมด้วย ภญ.อมรรัตน์ เลิศมโนญาณ หัวหน้างานใบอนุญาตสถานที่ ภก.อธิษฐาน เทียนขาว งานเครื่องมือแพทย์จดแจ้ง พร้อมด้วยบุคลากรกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้บรรยายให้ความรู้และแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์แก่บุคลากรมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พร้อมด้วยศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ประกอบการร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ กล่าวเปิดงาน ณ สำนักงานมูลนิธิฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา