ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ปปช.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเยาวชน จิตพอเพียงต้านทุตจริต

  เมื่อ: วันอาทิตย์, พฤษภาคม 12th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวเด่นวันนี้

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สมาชิกชมรมเยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่
.
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2567 เวลา 09.00 น.ณ ห้องสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อ.มือง จ.เชียงใหม่ นายนิรันดร ศรีภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางดำเนินการเพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต การปักหมุดความเสี่ยง การจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ภายใต้โมเดล STRONG ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่


.
ความหมายคำว่า “ทุจริต” (Fraud) หมายถึงประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง โกง คตโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ หรือ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือครอบครัว หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฏหมายอาญาหรือตามกฏหมายอื่น


.
“ร่ำรวยผิดปกติ” หมายความว่า การมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาผิดปกติ หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฏหมายสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งกรณีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย


.
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชน STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีวิทยากรมาบรรยายและให้ความรู้ แก่น้องๆเยาวชน เช่น ผศ.ชวิศ จิตรวิจารณ์ ประธานกรรมการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์ยอดไผ่ หล้าอินสม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญพิเศษ ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่


.
โดยมี น้องๆ เยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ เยาวชนจาก อ.เมืองเชียงใหม่ เยาวชนจาก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เยาวชนจาก อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เยาวชนจาก อ.สันทราย จ.ชียงใหม่ เยาวชนจาก อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และเยาวชนจาก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้จำนวนรวม 65 คน.

แท็ก คำค้นหา