ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชมรมกวีล้านนานักค่าวภาคเหนือ จัดงานฉลองสมโภชอนุสาวรีย์พระยาโวหาร ครบรอบ 222 ปี กวีเอกล้านนา

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤษภาคม 13th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, วัฒนธรรม

ชมรมกวีล้านนานักค่าวภาคเหนือ จัดงานฉลองสมโภชอนุสาวรีย์พระยาพรหมโวหาร ครบรอบ 222 ปี กวีเอกล้านนา

          วันที่ 12 พ.ค. 67) ที่ ลานอนุสาวรีย์พระยาพรหมโวหาร ภายในวัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชกาาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาพรหมโวหาร และเปิดการประกวดแข่งขันภูมิปัญญากวีวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา เนื่องในวันฉลองสมโภชอนุสาวรีย์พระยาพรหมโวหาร ครบรอบ 222 ปี กวีเอกล้านนา 

ซึ่งทางชมรมกวีล้านนานักค่าวภาคเหนือ พร้อมด้วยวัดสวนดอก พระอารามหลวง และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามผ่านวรรณกรรมของชาวล้านนาในสมัยโบราณ  พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะร้อยกรองประพันธ์ บทค่าว จ๊อย ซอ และกะโลงล้านนา

          นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อพูดถึง “ภูมิปัญญา” ต่างๆ แล้ว วรรณกรรมล้านนาถือเป็นภูมิปัญญาที่มีจุดเด่นไม่น้อย  โดยเฉพาะจากวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา  ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปต้องช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่  เพราะเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความงดงาม และเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่  โดยค่าว ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของพี่น้องประชาชน  รวมถึงยังได้บันทึกเรื่องราวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีต  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องร่วมกันรักษา สืบทอด และส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังต่อไป  ขณะเดียวกัน การจัดโครงการในครั้งนี้ยังมีความสำคัญแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  เพราะจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทย ให้สามารถนำไปพัฒนาในการด้านการเขียนร้อยกรองซอ ค่าวต่ำ และกะโลงล้านนา จนเกิดนักประพันธ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ เพิ่มพูนศักยภาพในการสร้างสรรค์ทางศิลปะด้านวรรณศิลป์ การเขียนบทร้อยกรองซอ ค่าวต่ำ และกะโลงล้านนาด้วย

          โดยภายในงานได้แบ่งการประกวดแข่งขันภูมิปัญญากวีวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การประกวดซอพื้นเมือง รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี , การประกวดค่าวต่ำ แบบพระยาพรหมโวหาร , การประกวดคัดลายมืออักษรล้านนา (ตั๋วเมือง) , การประกวดกะโลงล้านนาสี่ห้อง 1 บท และ การประกวดค่าวต่ำ หัวข้อ 222 ปี กวีเอกล้านนา  นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “วิถีค่าว ชาวล้านนา อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับค่าวแก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

.

แท็ก คำค้นหา