ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 26th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_0190IMG_0196

กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องจุดบริการตรวจคนเข้าเมือง อีกทั้งขอบคุณการสนับสนุนและความสัมพันธ์อันดี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ นางเลย์ลา สแลตเตอร์ กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย และนายเจฟ มิทเชล รองกงสุลด้านความช่วยเหลืองานกงสุล และนายเบน โรเบิร์ต สวัสดิวัฒน กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจัดร ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมทั้งรองกงสุลด้านความช่วยเหลืองานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการในประเด็นเกี่ยวกับ จุดบริการตรวจคนเข้าเมือง จุดบริการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา และประเด็นเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสำหรับใช้เป็นสุสานคริสตจักร (สุสานฝรั่ง) อีกทั้งขอบคุณการสนับสนุนและความสัมพันธ์อันดีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในเรื่องการต่อวีซ่าผู้เกษียณอายุ เกิดปัญหาความรวดเร็วในการต่อวีซ่า ซึ่งทางจังหวีดได้รายงานปัญหาไปทางกระทรวงต่างประเทศ เพื่อนำไปแก้ปัญหาต่อไป เนื่องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารใช้เวลาพิจารณาเอกสารนาน และจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป ส่วนเรืองประเด็นเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสำหรับใช้เป็นสุสานคริสตจักร (สุสานฝรั่ง) จำนวน 24 ไร่ ปัจจุบันบุกรุก 90 % ปัญหาคือชาวบ้านยากจน มีการก่อสร้างทางธุรกิจ ทางอำเภอเมืองได้มีการประชาคมชาวบ้าน ในส่วนธุรกิจให้ย้ายออกจากพื้นที่และเรื่องการขยายพื้นที่สุสาน

แท็ก คำค้นหา