ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ลงนามให้ความร่วมมือสร้างหอพักนักเรียน ร.ร.สหศาสตร์ศึกษาเชียงราย

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 9th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดพิธีลงนามของโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นและนายวิชัย ส่องแสงผู้อำนวยการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมในพิธี ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาตั้งอยู่ในเขตเมืองเชียงราย และสังกัดภายใต้มูลนิธิศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทการศึกษาสงเคราะห์ที่ให้โอกาสทางการศึกษาในระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแก่เด็กที่ด้อยโอกาสอย่างเช่นเด็กบนพื้นที่สูง มานานกว่า 60 ปี นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับนักเรียนประมาณ 160 คน ที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียนให้มาพักอาศัยที่หอพักในพื้นที่ของโรงเรียนด้วยค่าเช่าพักราคาถูก แต่หอพักไม้สำหรับนักเรียนชาย ที่สร้างมากว่า 60 ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน มีสภาพชำรุดโทรมเช่นบันไดและเพดานได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง จนกลายเป็นสถาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแก่การพักอาศัยและการดูแลด้านสุขภาพอนามัย อีกทั้ง ภายหลังการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้รุนแรงในจังหวัดเชียงราย กฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวอาคารจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น และส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องปิดหอพักในไม่ช้า ดังนั้นการก่อสร้างหอพักนักเรียนชายใหม่จึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนนี้
ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เป็นงบประมาณมูลค่า 8,611,600 บาท เพื่อก่อสร้างหอพักนักเรียน ซึ่งโครงการนี้จะทำการรื้อถอนหอพักนักเรียนเก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม 2 หลัง และก่อสร้างหอพักนักเรียนใหม่ 3 ชั้นที่มีโครงสร้างต้านแรงแผ่นดินไหวและไฟไหม้ จำนวน 1 หลัง   รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนชาย จำนวน 90 คนได้พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ต้องล้มเลิกการเรียนไปเนื่องจากปัญหาทางฐานะครอบครัวด้วย
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป


แท็ก คำค้นหา