ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กรมควบคุมมลพิษร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ปิดบ่อขยะ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบ่อขยะฝังกลบของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 13th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ปิดบ่อขยะ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบ่อขยะฝังกลบของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา


IMG_5004 IMG_5038

IMG_5070 IMG_5074

กรมควบคุมมลพิษร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ปิดบ่อขยะ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบ่อขยะฝังกลบของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา หนึ่งในโครงการ West To Forest  ตั้งเป้าทั่วประเทศ กว่า 10,000 ไร่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้เดินทางไปร่วมปลูกป่าฟื้นฟูในพื้นที่บ่อขยะที่ฝังกลบ พื้นที่บ่อขยะฝังกลบของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองแกนพัฒนา และเทศบาลตำบลสันมหาพน และส่วนราชการในพื้นที่จัดให้มีการปลูกป่าครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บ่อขยะที่ฝังกลบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 500 ต้น

ที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษได้ให้จังหวัดต่างๆ สำรวจพื้นที่ที่เป็นบ่อขยะฝังกลบ ขณะนี้มีบ่อขยะที่ปิดดำเนินการแล้วกว่า 2,000 – 3,000 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งในเขตป่าและพื้นที่ของเอกชน ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงจัดทำโครงการ West To Forest  หรือการนำพื้นที่ขยะไปปลูกป่า เพื่อดำเนินการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว คาดว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้กว่า 10,000 ไร่  สำหรับบ่อที่ยังไม่มีการปิดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่ เพื่อดูแลเรื่องกลิ่นและการชะล้างพังทลายของดินรวมทั้งปิดทัศนียภาพที่อุดจาด เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศต่อไป

แท็ก คำค้นหา