ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กรมทางหลวงเผยก่อสร้างลานสาธารณะหน้าห้างเมญ่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 12th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS

กรมทางหลวงเผยก่อสร้างลานสาธารณะหน้าห้างเมญ่าเสร็จสมบูรณ์แล้วกรมทางหลวง เผยปรับภูมิทัศน์ลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อม ความยาว 128 เมตร หน้าห้างเมญ่า จ.เชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ 100% พร้อมเปิดให้คนพื้นที่-นักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาการรุกล้ำ และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมชงแผนพัฒนาแยกริมคำ-วัดเจ็ดยอด เป็นเลนคนเดิน, จักรยาน ปั้นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวงเร่งแก้ไขปัญหาการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจร และลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อมบริเวณลานน้ำพุหน้าศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์-กองบิน 41 บริเวณแยกริมคำและลานหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้ว–

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อม ความยาว 128 เมตร (พื้นที่ประมาณ 950 ตร.ม.) บริเวณลานน้ำพุหน้าศูนย์การค้าเมญ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งจัดประชุมคณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนและยังคงความสวยงามนอกจากนั้น โครงการดังกล่าวกรมทางหลวงได้ทำการออกแบบและมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางจากสำนักสำรวจและออกแบบ รวมทั้งวิเคราะห์การจราจรของทางแยกร่วมด้วย–

การก่อสร้างลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อมบนที่ดินของกรมทางหลวงดังกล่าว มีการปรับลดระดับความสูงให้ใกล้เคียงกับระดับทางเท้า เพื่อให้ประชาชนทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น และสร้างความชัดเจนระหว่างพื้นที่ลานกิจกรรมฯ กับพื้นที่ของเอกชน เพื่อลดปัญหาการรุกล้ำและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์“กรมทางหลวงปรับปรุงพื้นที่ลานน้ำพุหน้าศูนย์การค้าเมญ่า เป็นลานกิจกรรมสาธารณะและสวนหย่อม ตามความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น สวยงามและมีทางเท้าที่ปลอดภัยเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญของเชียงใหม่ได้อย่างสะดวก” นายสราวุธ กล่าวนายสราวุธ กล่าวด้วยว่า กรมทางหลวงยังมีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณแยกริมคำถึงวัดเจ็ดยอดให้เป็นทางเท้าและทางจักรยานสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันของประชาชน รวมทั้งเพื่อการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น รวมทั้งสร้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด แต่ยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพิ่ม โดยขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ จากนั้นภายในเดือนพฤษภาคมจะเสนอของบประมาณก่อสร้าง และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2563

แท็ก คำค้นหา