ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กรมทางหลวง หารือโครงการสำรวจ ออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป

กรมทางหลวง หารือโครงการสำรวจ ออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 กรมทางหลวง จัดประชุมหารือโครงการสำรวจ ออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นข้อ นำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นหลัก

วันที่ (28 พ.ย.62) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอำเภอหางดง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมหารือรูปแบบทางเลือกของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เข้าร่วมประชุมหารือทางเลือกรูปแบบโครงการ ปัจจุบัน ทางหลวงหมายเลข 121 มีสภาพการจราจรหนาแน่น และมีจุดตัดกับทางหลวงสายหลักหลายสาย โดยเฉพาะจุดตัดแยกสะเมิง จุดตัดแยกกองทราย และจุดตัดแยกซุปเปอร์ไฮเวย์ ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาว จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางสายดังกล่าว และโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียง เพื่อรองรับการเดินทางในอนาคตจากการตรวจสอบพบว่ามีข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมในรัศมี 1 กิโลเมตร นับจากกึ่งกลางแนวเส้นทาง มีแหล่งโบราณสถาน 11 แห่ง

จึงต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนการพัฒนาโครงการฯ ซึ่งกรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 450 วันการดำเนินการครั้งนี้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมน้อยที่สุด

นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
28 พฤศจิกายน 2562

แท็ก คำค้นหา