ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมปลูกป่าพื้นที่ภาคเหนือ โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 4th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป

IMG_9989

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมปลูกป่าพื้นที่ภาคเหนือ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสร้างการรับรู้รณรงค์สร้างจิตรสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟู การปลูกป่าให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้ (3 ก.ค. 58) เวลา 13.15 น. ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558 นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยดารานักแสดงสาว แพท-ณปภา ตันตระกูล เป็นตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการ จากนั้นได้มีกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรป่าไม้ป่าต้นน้ำซึ่งขณะนี้เกิดความไม่สมดุลของธรรมชาติ หลายพื้นที่ป่ามีสภาพเสื่อมโทรมและลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558 ขึ้นซึ่ง จะจัดกิจกรรมกระจายตามภูมิภาคต่างๆ 4 จังหวัดนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในโอกาส 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558 ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสร้างการรับรู้รณรงค์สร้างจิตรสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟู การปลูกป่าให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน แผนการจัดกิจกรรมในภูมิภาคต่างๆ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดเลย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเจอเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์โครงการผ่านกิจกรรมนิทรรศการและผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญคือการปลูกป่าซึ่งครั้งต่อไป กำหนดจัด ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ กล่าวเสริมว่า นอกจากการจัดนิทรรศการและกิจกรรมปลูกป่าแล้วนั้นอุทยานแห่งชาติ มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ให้โรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมกันให้ความสำคัญกับการรักษาฟื้นฟูป่าไม้เพื่ออนาคตของประเทศชาติ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของวงการได้ที่ Facebook FAN pages โครงการสร้างจิตรสำนึกรักษาฟื้นฟูป่าต้นน้ำสำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวอำเภอแม่แจ่ม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างโรงพยาบาลที่อำเภอแม่แจ่ม 2 อาคารพระราชทานชื่อว่า อาคารพระราชทาน 7 และอาคารพระราชทาน 8 และพระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รวมทั้งเสด็จทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติได้รับสนองพระราชกระแสรับสั่งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ให้พิจารณาเพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทั้งภายในและบริเวณรอบโรงพยาบาลด้วย โดยใช้แนวคิดการเป็นโรงพยาบาลสีเขียว ที่มุ่งเน้นสภาพธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม ประหยัดการใช้พลังงาน ภายใต้ชื่อ สวนธรรมชาติบำบัดและสิ่งแวดล้อมศึกษานอกจากนี้ยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นสถานที่รวบรวมกล้วยไม้ไทยที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทย เนื่องจากถูกลักลอบเก็บออกจากป่าส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และกรมอุทยานแห่งชาติได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศป่าไม้ป้องกันการพังทลายของดิน ในบริเวณลุ่มน้ำแม่งอน และยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมในรูปขององค์กรให้ลำห้วยแม่งอนและลำห้วยสาขาสามารถระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น

แท็ก คำค้นหา