ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือมาตรการและวางแผนรองรับผลผลิตลำไย ภาคเหนือ ปี 2561

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 14th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

IMG_6179 IMG_6216

IMG_6237 IMG_6097

กระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือมาตรการและวางแผนรองรับผลผลิตลำไย ภาคเหนือ ปี 2561

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือมาตรการและวางแผนรองรับผลผลิตลำไย ภาคเหนือ ปี 2561 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดจาก 34 จังหวัดทั่วประเทศ ผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมและหารือการบูรณาการวางแผนเตรียมการตลาด รองรับผลผลิตลำไยที่จะออกสู่ตลาดในฤดูการผลิตนี้ ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับสถานการณ์การบริหารจัดการผลผลิตลําไยในฤดู ปี 2561 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลผลิตในฤดูกาล จํานวน 137,219 ตัน ความต้องการบริโภคผลไม้สดปริมาณ 43,915 ตัน (32%) แบ่งเป็น ตลาดในประเทศ 12,350 ตัน และตลาดส่งออก 31,565 ตัน ในขณะเดียวกันตลาดจะมีความต้องการแปรรูป ปริมาณ 93.304 ตัน (68%) แบ่งเป็น โรงงานกระป๋อง 15,089 ตัน และแปรรูปอบแห้ง 78,215 ตัน

โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนด้านการตลาดผลผลิตลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ ทั้งรูปแบบการขายสดและแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นการกระจายผลผลิตภายในและการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันทีมงานกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการนำนโยบายการตลาดเป็นตัวนำการผลิต (Demand Driven) เข้ามาเป็นแนวทางในการทำงาน โดยเน้นให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา ถือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำได้อย่างดี

20180713_163848 20180713_164057

ทั้งนี้ คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ได้จัดแนวทางการบริหารจัดการลำไยปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ การเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าระหว่างแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกร กับ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ บิ๊กซีแม็คโคร/เทสโก้ โลตัส/ท็อปส์เดอะมอลล์ ผ่านกลไกลประชารัฐ สหกรณ์ (สารภี พร้าว สันป่าตอง)  การสนับสนุนการกระจายผลผลิตลำไยสด (ช่อ) โดยหาพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตไปจำหน่ายโดยตรงทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มจุดจำหน่ายลำไยเป็นของฝาก ได้แก่ สวนสาธารณะสวนบวกหาด นิ่มซี่เส็ง แยกแม่โจ้ และนิ่มเดลี่ แยกสนามบิน ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริหารลำไย โดยเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่นำลำไยมาเป็นเมนูอาหารทั้งของหวาน และของสด

สุดาภรณ์  อินต๊ะธรรม / สินาภรณ์ ใจเฉียง  ส.ปชส.เชียงใหม่

13 กรกฎาคม  2561

แท็ก คำค้นหา