ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กองพันทหารราบที่ 2 เยี่ยมบ้านทหารเกณฑ์ ที่ยากจน ก่อนเข้าค่ายฝึกซ้อม ผู้บังคับบัญชายืนยันช่วยดูแลครอบครัว เราคือครอบครัวเดียวกัน

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 29th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ( ร.7 พัน.2 )  ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการ ให้ทุกหน่วยที่รับผิดชอบจัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ ดำเนินการเยี่ยมบ้านทหารกองประจำการที่ทางบ้านมีฐานะยากจน และมีความลำบากทุกข์ยาก โดยประสานกับ สง.สด.จว./อำเภอ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้าน และเตรียมการดูแลอย่างเหมาะสม ก่อนการส่งตัวเข้าหน่วย พร้อมดูแลคุณภาพชีวิต ตลอดระยะเวลาประจำการในหน่วยทหารนั้น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 จึงได้จัด“กิจกรรมเยี่ยมบ้านทหารกองประจำการ(โครงการ Army family)”ผลัด 1/2562 โดย ในวันที่  28 เมษายน 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านของทหารกองประจำการที่จะส่งตัวเข้าหน่วย ผลัด 1/2562 จำนวน 1 นาย ซึ่งทางบ้านมีฐานะยากจน และมีความลำบากทุกข์ยาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว คือ พลฯจอ จ่องใส บ้านเลขที่ ๕/ช หมู่ ๑๑ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 โดยมี ร.ท.ไพรัช ธรรมไชย ผู้ฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/2562,จ.ส.ต.สิทธิพงศ์ ยอดคำ ครูฝึกทหารใหม่ ผลัด1/2562,นายบุญช่วย อุทัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่เตาะ หมู่ 11 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่น และผู้นำชุมชมในพื้นที่ ได้เดินทางไปยัง บ้านของ พลฯจอ จ่องใส ณ บ้านเลขที่ ๕/ช หมู่ ๑๑ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อไปถึงได้พบกับ พลฯจอ จ่องใส พักอาศัยอยู่พร้อมกับ นายรอด จ่องใส บิดา และนางเอ จ่อใส มารดา รวมทั้งสิ้น 3 คน สภาพที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น มีลักษณะเก่า ชำรุดทรุดโทรม จากการผุกร่อนของไม้ ภายในมีเพียงของใช้ส่วนตัวเล็กน้อย มีเพียงฟูกนอน 1 ผืน สำหรับนอนในครอบครัว และอุปกรณ์ทำอาหารบางส่วนซึ่งอยู่ในสภาพเก่า

จากการสอบถาม ครอบครัวของ พลฯจอ จ่องใส ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องด้วยผลผลิตไม่ดี จึงทำให้มีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีรายได้ที่ไม่แน่นอน จึงทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนัก แต่ พลฯจอ จ่องใส เอง ด้วยความที่เป็นเด็กขยัน มานะอดทน นอกจากช่วยครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ยังรับจ้างทั่วไป ส่งตัวเองเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่ดีนัก แม้เจ้าตัวตั้งใจที่จะศึกษาต่อ ก็ต้องพักก่อนศึกษาไว้เพียงเท่านี้ และออกมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว   

ในการนี้เพื่อให้ครอบครัวของ พลฯจอ จ่องใส และเจ้าตัวเอง ซึ่งได้สมัครมาเป็นทหารกองประจำการ ผลัด 1/2562 สบายใจ และมั่นใจในการสมัครมารับราชการทหาร จึงได้อธิบายให้ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการที่จะได้รับอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ในการอุปโภค บริโภคจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ แก่พลฯ จอ จ่องใส และครอบครัวอีกด้วย สร้างความประทับใจแก่ครอบครัวทหารใหม่เป็นอย่างมาก

โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 วางแผนให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้  แนะนำ และผลักดันการศึกษาต่อระหว่างประจำการ เพื่อให้มีความรู้ในชั้นเรียนที่สูงขึ้น การฝึกอาชีพเสริม เพื่อให้มีวิชาชีพติดตัว และสามารถประกอบอาชีพเสริมเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น บริการตรวจสุขภาพ จากหน่วยแพทย์ทหาร

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 จึงขอประชาสัมพันธ์มายังครอบครัว และน้องทหารใหม่ ที่จะมารายงานตัว ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ในวันที่  1 พฤษภาคม 2562 คลายความกังวล และภาคภูมิใจในความเป็นทหาร ทำหน้าที่รับใช้ชาติอย่างดีที่สุดด้วยกัน เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพบก “Army family”

แท็ก คำค้นหา