ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริการประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤศจิกายน 20th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_9704

เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริการประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะจำนวน 4 ท่าน ห่วงปัญหาหมอกควันและไฟป่าส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
วันนี้ ( 20 พ.ย. 58 ) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นาย กลิน เดวีส์ เอกอักราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ โดยมีการหารือถึงเรื่อง ยุทธศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ จะมีการขยายสนามบิน โดยได้ของบประมาณเพิ่มหลุมจอดสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชนเสนอรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรล ทั้งนี้ได้นำเสนอแล้วต่อรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อย เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บอก เป็นโครงการที่น่าสนใจเพื่อที่จะสามารถรองรับผู้คน ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต่อว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เดิมจากการเกษตร ช่วง 10 ปีหลังมา การพัฒนาเรื่องบริการ สปา โรงแรม มีคนมาใช้บริการเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่จะเติบโตต่อไป ซอร์ฟแวร์ อาหารออแกนิก โดยมีทีมสร้างหนังใช้คนเชียงใหม่ช่วยทำ เช่น อวตารเชียงใหม่ อาจก้าวไปสู่แอนนิเมชั่น จากข้อมูล sipa ผักปลอดสารพิษ เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชชินีนาถฯ ที่ทรงริเริมสร้าง โครงการหลวง แก่คนเชียงใหม่เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่าเป็นห่วงมลพิษทางอากาศในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งอาจกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้หารือถึงปัญหาจากการบุกรุกทำลายป่า จากการบุกรุกทางการเกษตร มีการส่งเสริมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันเรื่องการแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย มาปรับพฤติกรรมการเผา เช่น การทำปุ๋ย ทำอาหารเลี้ยงสัตว์ โดยในปัจจุบันบางอำเภอได้มีการนำซังข้าวโพดมาอัดเป็นถ่านที่ใช้ในครัวเรือนเพื่อลดการเผาไหม้ของขยะเหลือใช้ แต่อย่างไรก็ตาม การเผาเป็นความเชื่อของคนบางกลุ่ม โดยต้องการเผาเพื่อหาของป่า เผาเพื่อปลูกเห็ดและ การเผาเพื่อใช้ในการทำพื้นที่เกษตร การเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวปิดท้ายว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจประเทศไทย โดยจังหวัดเชียงใหม่มีความงดงามธรรมชาติ ประเพณี ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นเรื่องทีดีที่ทางสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ และขอเชิญชวนให้ชาวสหรัฐอเมริกาที่มาทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา