ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

การตลาดนำการผลิตนำสินค้าเกษตรเข้าห้างโลตัส

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 27th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, COVID-19

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ประสานงานตามนโยบายการตลาดนำการผลิตโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลเมืองแกน เทสโก้โลตัส กับชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง ซึ่งมีสมาชิก กว่า 200 คน เพื่อส่งเสริมการตลาดพืชผลทางการเกษตร คือ ฟักทอง พื้นที่ปลูก 90 ไร่ ปลูกในอำเภอ แม่แตง เวียงแหง อมก๋อย. และ แม่แจ่ม พันธุ์ที่ปลูกได้แก่ พันธุ์ทองอำไพ 342 ผลผลิต 3,500 กิโลกรัม/ไร่. มูลค่าผลผลิตในช่วงเดือน พฤศจิกายน 20 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตรวม 90 ตัน/เดือน พร้อมเข้าสู่ห้างโมเดิร์นเทรด พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแปลง จนถึงกระบวนการจัดจำหน่าย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ณ หมู่ 2 บ้านสันป่าสัก ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา