ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกงสุลใหญ่จีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมภาษาจีนให้เจ้าหน้าที่ขนส่ง

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป
วันที่ 26 พย. 62 เวลา 17.00 น.  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่   และ ผอ.สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนแก่บุคลากรของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ครั้งละ 2 ชั่วโมง  รวม 30 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ภาษาจีน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้บริการแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มาติดต่อราชการกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่


    

แท็ก คำค้นหา