ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ขนส่งเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จ จัดประมูลป้ายสวยอักษร ขอ และป้ายตกค้าง โกยยอดเงินสูงถึง 35 ล้านบาท

  เมื่อ: วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 11th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

  วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 หมวดอักษร ขอ “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก ผลการประมูลมีดังนี้ ยอดรวม หมวด ขอ         21,129,001       บาท
 เลขค้างชำระนำออกประมูลใหม่ รวม    14,516,110   บาท ยอดรวมทั้งหมด        35,645,111   บาทสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าขอขอบพระคุมลผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกและจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมประมูลที่ได้เสียสละเวลาและร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าขอขอบพระคุมลผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกและจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมประมูลที่ได้เสียสละเวลาและร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

แท็ก คำค้นหา