ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ” แสดงผลงานโปสเตอร์วิชาการ ของฝ่ายการพยาบาล

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 27th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ” แสดงผลงานโปสเตอร์วิชาการ ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ” ในการประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ” Now & Future :Transforming Nursing Care Delivery System ” (2019 MED CMU 60th Anniversary) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

แท็ก คำค้นหา