ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” ที่จังหวัดเชียงใหม่
IMG_6392 S__3948547
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา มาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้บริหารเทศบาล/อปท. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป กว่า 5,000 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้
IMG_6305 IMG_6350
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้เสริมสร้างความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ” โดยมี พันเอก วรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการ (นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ 11 ช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครนายก) เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพและโครงการพระราชดำริในพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนมาร่วมเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า จากการรับชมผลงานที่จัดแสดงจากหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

แท็ก คำค้นหา