ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะผู้บริหารรพ.เชียงใหม่รามทำบุญครบรอบก่อตั้ง25 ปี

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 11th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฉลองครบรอบ 25 ปี_05 โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฉลองครบรอบ 25 ปี_04

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฉลองครบรอบ 25 ปี_02 โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฉลองครบรอบ 25 ปี_010

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฉลองครบรอบ 25 ปี_09 โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฉลองครบรอบ 25 ปี_07

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.วรพันธ์ อุณจักร ,นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ,นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล ,ทพ.สรพล สัลละพันธ์ , นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล,นพ.ประมุข อุณจักร ,นพ.ภัทรพงศ์ กีฬาแปง, นพ.ปิยะ ปิยะวรรณศิริกุล และทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร จัดพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล เฉลิมฉลองโอกาสเปิดดำเนินการครบรอบ 25 ปี ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีการตัดเค้ก มอบแด่ผู้รับบริการและพนักงาน ณ บริเวณโถงผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่มีศูนย์รวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพนักงาน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ พร้อมกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษา และให้ผู้ใช้บริการทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การรักษาที่อบอุ่น เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฉลองครบรอบ 25 ปี_08 โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฉลองครบรอบ 25 ปี_03

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฉลองครบรอบ 25 ปี_12 โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามฉลองครบรอบ 25 ปี_11

แท็ก คำค้นหา