ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะผู้ว่าฯเชียงใหม่ดูงานกลุ่มบริษัทอาลีบาบาที่เมืองหางโจว วันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ ประทับในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 4th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

คณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดูงานธุรกิจ อาลีบาบายักษ์ใหญ่ ด้านออนไลน์ของจีนที่เมืองหางโจว ก่อนหมดภาระเดินทางกลับ     

วันที่ 31 สิงหาคม 62 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและสื่อมวลชน แขกรับเชิญสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชนจีนประจำเชียงใหม่ เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเมืองหางโจว ทางรถไฟความเร็วสูง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อดูงานด้านบริหารจัดการกลุ่มบริษัทอาลีบาบา ของแจ๊กหม่าที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้าน Smart City โดยทางบริษัทฯได้ส่งผู้บริหารบรรยายธุรกิจของกลุ่มอาลีบาบาเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบให้นายสิทธิกร ฉันท์แดนสุวรรณ หัวหน้าหนังสือเดินทาง ชั่วคราว กระทรวงต่างประเทศ สำนักงานเชียงใหม่ กับ ผศ.ดร.นัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่แปล    

  การไปเยี่ยมและเรียนรู้ธุรกิจและการดำเนินงานของ Ant Financial อันเป็นหน่วยธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม Alipay แห่งกลุ่ม Alibaba มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง Alibaba เริ่มต้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงทางด้านการซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ก็จริง แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทที่กว้างไกลทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจใหม่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการกระเป๋าเงิน และการชำระเงินออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีทางการเงินอย่าง Alipay ที่นับวันจะมีผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆกว่า 800 ล้านคนในประเทศจีน และเป็นคู่แข่งที่สำคัญของ Wechat      

ในปัจจุบัน ระบบชำระเงินทางอิเลคโทรนิกส์ เป็นประตูไปสู่การทำธุรกรรมการเงินเพื่อการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การให้บริการกู้เงิน หรือให้เครดิตในการใช้จ่าย และเกิดเป็นกลุ่ม Ant Financial ในที่สุดการทำธุรกรรมเพื่อใช้หรือจ่ายเงินทางอิเลคโทรนิกส์ของชาวจีน มิได้จำกัดอยู่เพียงในประเทศเท่านัน เพราะเมื่อชาวจึนเดินทางไปเยี่ยมเยือน หรือทำธุรกิจกับหุ้นส่วนในประเทศอื่น ผู้ค้าหรือหุ้นส่วนในประเทศนั้นๆ จึงมีแนวโน้มที่จะใช้ช่องทางการทำธุรกรรมทางอิเลคโทรนิกส์ ผ่านบริการของกลุ่ม Alipay หรือ Ant Financial เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินชาวจีนเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ด้วยเทคโนโลยีทางด้านอิเลคโทรนิกส์และออนไลน์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงฐานลูกค้าชาวจีนกว่า 800 ล้านคน จึงทำให้คู่ค้า หรือผู้ค้าในประเทศไทย รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่มีความสนใจอย่างยิ่งในการที่จะหาความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ Alibaba        ด้วยเทคโนโลยีการเงินออนไลน์ผ่านระบบสมาชิก ทำให้กลุ่มธุรกิจนอกประเทศจีนสามารถเสนอขายสินค้า และบริการให้กับลูกค้าที่ใช้ระบบชำระเงิน Alipay ได้ไม่ว่าจะใช้บริการผ่านระบบคูปอน หรือระบบมินิโปรแกรม ซึ่งผู้ใช้ชาวจีนสามารถเลือกสรรสินค้าบริการของชาวเชียงใหม่ ในโอกาสที่จะมาเยือนได้ตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านที่ประเทศจีน และได้คูปอนทางอิเลคโทรนิกส์ ซึ่งสามารถนำมารับสินค้า บริการหรือส่วนลดได้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ในทันทีที่มาถึง เปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆให้กับกลุ่มผู้ค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางตัวแทนของหอการค้า สภาอุตสาหกรรมและธุรกิจสปา จากจังหวัดได้แสดงความสนใจในระบบดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการสนับสนุนของกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันได้ในอนาคต
     

ผู้บริหารอาลีบาบา กล่าวว่าธุรกิจของ Alipay ยังรวมกิจกรรมที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สังคม อาทิการเปิดช่องทางระดมทุนเพื่อการฟื้นคืนสภาพป่าให้กับพื้นทะเลทราย และพื้นที่แห้งแล้งในประเทศจีนในชื่อ โครงการ Ant Forrest โดยที่ผู้ที่เป็นสมาชิกจับจ่ายใช้สอยทางอิเลคโทรนิกส์ในระบบจะถูกเสนอให้ร่วมโครงการ โดยร่วมบริจาคให้กับโครงการในทุกๆครั้งที่ทำธุรกรรม ซึ่งมีผู้บริจาคในโครงการนี้จำนวนมาก เอื้อให้บุคคลได้ร่วมกันสนับสนุนการทำคุณงามความดีโดยมีเทคโนโลยีทางการเงินของทางบริษัทเป็นตัวกลางที่สำคัญ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าโครงการฟื้นคืนสภาพป่าร่วมกับสถาบันทางการเงินเช่นนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในเชียงใหม่ ในอนาคตอันใกล้นี้ได้หรือไม่        

ท่ามกลางปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากการเผาป่าและปัญหาหมอกควันที่ตามมาที่จังหวัดเชียงใหม่  ประเทศไทย และภูมิภาคแห่งนี้ได้ประสบอยู่   Alibaba นับเป็นบริษัทหนึ่งที่นอกจากจะเป็นที่จับตาของสังคมโลก ในระดับการพัฒนาตนของบริษัทที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ยังเป็นบริษัทที่ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเอื้อให้เกิดฐานธุรกิจใหม่ๆ แก่ประเทศจีนแก่โลก ด้วยกำลังซื้อมากกว่า 800 ล้านคน  จึงเป็นฐานเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับสังคมไทยที่ต้องก้าวพัฒนาให้ทันการณ์อย่างต่อเนื่อง .     

  ขอบคุณ นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ หัวหน้าหนังสือเดินทางเชียงใหม่ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. แปล

ผ่องพรรณ จงยศยิ่ง รายงาน

แท็ก คำค้นหา