ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะวิทย์ฯ มช.เป็นเจ้าภาพกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 27 นพบุรีเกมส์

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 8th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, เทคโนโลยี

 

1525776821056

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 27 “นพบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะได้นำนิสิต นักศึกษาจาก 21 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 10 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน กรีฑา เทเบิลเทนนิส และ E-Sport รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 2 พันคน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งด้านกีฬา วิชาการ และนันทนาการ
การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย หรือ อะตอมเกมส์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยแกนนำกลุ่มนิสิต/นักศึกษาในขณะนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และความสนุกสนาน สนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิต/นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ปัจจุบันมีสถาบัน/มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 23 แห่ง และมีคณะกรรมการนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (กวส.) เป็นผู้ดูแลการจัดแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รายนามสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (กวส.) ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยในการจัดแข่งขัน “อะตอมเกมส์” ครั้งล่าสุด คือ ครั้งที่ 26 มีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
สำหรับการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย “อะตอมเกมส์” ครั้งที่ 27 นี้ ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “นพบุรีเกมส์” และมีช้างอันเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือและเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวนำโชค (Mascot)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ http://atomgames27.science.cmu.ac.th
และ Facebook : ATOM Games’27

แท็ก คำค้นหา