ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติ 2563

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้  ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติ  2563 –เมื่อวันพุธที่ 26  กุมภาพันธ์ 2563   นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เดินทางมาเป็นประธานกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ” น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย   ซึ่งทาง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  โอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้อ่านสาส์นวันสหกรณ์แห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี  โดยมีนายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  

กิจกรรมมีทั้งการใส่บาตร การวางพวงมาละสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  การมอบรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค  ประจําปี  2563  ได้แก่   1.   ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จํากัด   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน  จํากัด  2.   สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม  จํากัด  กลุ่มเกษตรกรทําสวนคุณภาพตําบลเหมืองง่า    —

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของขบวนการสหกรณ์ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ด้วยการชม ช้อป และชิม  อาทิ  ข้าวไข่เจียวผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ได้แก่ ไข่ไก่ราคาถูก สินค้าอุปโภคบริโภค ไอศกรีม ข้าวสาร ขนม เป็นต้น   ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมหลายหน่วยงาน  อาทิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน, ผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงขบวนการสหกรณ์ต่าง ๆ  อีกเกือบ 500 คน  ณ  ลานพระอนุสาวรีย์พระราชบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่   

แท็ก คำค้นหา