ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 13

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ตุลาคม 1st, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 13  

600904_book_day

งานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 13  เพื่อส่งเสริมการอ่านและรักการอ่าน เป็นแหล่งการเข้าถึงเพื่อเลือกซื้อหาหนังสือ ตำรา สื่อการศึกษาและการเรียนรู้ที่ทันสมัย ในราคาพิเศษ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนที่สนใจทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่  2 – 8 ตุลาคม 2560  เวลา 8.00 – 19.00 น. ณ  ชั้น 1, 2 และลาน Sky walk อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งภายในงานได้มีการจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT ของขวัญของที่ระลึกหลากหลายประเภท และกิจกรรมการบรรยาย/เสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจฟรีตลอดงาน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่  2 ตุลาคม  2560

12.30 – 14.00 น.             –  การบรรยาย เรื่อง “ ดอยเชียงดาว – ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ”  วิทยากรโดย         อ.นพ.รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

วันอังคารที่  3  ตุลาคม  2560

12.30  -14.00 น.   –        การบรรยาย  เรื่อง  “  Journal, Journey… เรื่องเล่าของเทย

ไม่เคยขาดเสียงหัวเราะ โดย ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร”

วิทยากรโดย นิติ  ชัยชิตาทร นักแสดง นักเขียน ครีเอทีฟ พิธีกรชื่อดังจากรายการ ทอล์ก-กะ-เทย

ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารเรียนรวม

วันพุธที่  4  ตุลาคม  2560

12.30 – 14.00 น. –  การบรรยายในกิจกรรมแกรนด์ราวด์ เรื่อง “การแพทย์แผนจีน  ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วย”วิทยากรโดย แพทย์จีน อธิราช  ปันทะนันท์ แพทย์จีนประจำศูนย์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน (TTCM)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

วันพฤหัสบดีที่  5  ตุลาคม  2560

12.30  -14.00  น.   –       การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับ คนตาบอด  (Braille to the Blinds) ” วิทยากรโดย  สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

วันศุกร์ที่ 6  ตุลาคม  2560

12.30 -14.00   น.            การบรรยาย เรื่อง “ Journey of Life : ครอสเวิร์ดกับลมหายใจของ หมอคนหนึ่ง                            วิทยากรโดย รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู            คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

วันเสาร์ที่  7  ตุลาคม  2560

13.00– 15.30 น.              -การบรรยาย เรื่อง  “ พัฒนากาย และจิต ด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซินซีวิทยากรโดย  ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.พนัส เฉลิมแสนยากร  อาจารย์พิเศษ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล และพญ.สายฝน บริสุทธิบัณฑิต    ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารเรียนรวม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน    การให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยการวิจัย  รวมทั้งร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรางวัลต่างๆมากมาย ตลอดทั้ง 7 วัน                ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช.                              โทร.053-35202-8 http://www.med.cmu.ac.th/library/bookday

แท็ก คำค้นหา