ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2560

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 17th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2560

IMG_6681 IMG_6704

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดวันพยาบาลแห่งชาติขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล

ศ.นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงห่วงใยในสุขภาพประชาชนและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข เจริญรอยตามพระยุคลบาทในสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็น “แม่ฟ้าหลวง” ของปวงชนชาวไทย ทรงได้รับการขนานนามว่า “พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท” ซึ่งโรงพยาบาลและหน่วยงานทางแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  จึงได้จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติขึ้น  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการพยาบาลได้จัดให้มีขึ้นทั่วประเทศ  พร้อมทั้งจัดพิธีจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย และถวายบังคมพระบรมฉาย สาทิสลักษณ์ และกล่าวสดุดีพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วีดีทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล และจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  นิทรรศการทำดีเพื่อสังคม.

IMG_6658 IMG_6709

แท็ก คำค้นหา