ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะแพทยศาสตร์ มช.ผลงานเพียบรอบปี 62 เป้าปี 63 บริการประชาชนทุกคนที่เข้ามาใช้บริการมาตรฐานสูง ภูมิใจได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมดีเด่น

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 26th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์เฉลิมฉลองครบ 60 ปี ปี 2562 พร้อมแจงแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารสุจิณโณ  เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2562 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ  ศ.นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวสื่อมวลชน พร้อมคณะผู้บริหาร โดยมี รศ.นพ. ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดี และ รศ.ดร.พญ. ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลงภาพรวมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. , ความคืบหน้าโครงการ Save Sujinno , โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ศูนย์ MTEC , ศูนย์ Customer Service Center (CSC) , Suandok Hospital Line , 7 วันระวังอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ,ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศรีษะฯ และ ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ (MedCHIC) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน พร้อมสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมรับฟัง โดยกล่าวขอบคุณที่คณะฯได้รับความร่วมมือการนำเสนอข่าวสารด้วยดีตลอดมา ซึ่งที่ผ่านมาในปี 2562 คณะฯได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ป่วย และญาติ ที่มาใช้บริการกับโรงพยาบาลหลายด้าน โดยเปิดวีดิทัศน์ให้สื่อมวลชนชมถึงผลการดำเนินงานรอบปี 2562 เป็นที่น่าพอใจ ปีนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มช.ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมดีเด่นระดับชาติในฐานะองค์กรขนาดใหญ่อีกด้วย ทั้งนี้ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รับผู้ป่วยจากภาคเหนือ และรับผู้ป่วยส่งต่อจาก รพ.อื่นๆอีก ย่อมมีความแออัด จึงจำเป็นต้องรีบเร่งปรับปรุง อาคารสุจิณโณให้เร็วที่สุด แต่ติดขัดที่การติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องมีความสมบูรณ์ ถึงจะเปิดใช้ได้เพียงบางชั้นเท่านั้น  ทั้งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วย และญาติ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งอาคาร แต่จะปรับปรุงได้เพียงบางชั้นไปก่อน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงการสร้าง รพ.สงฆ์แห่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ว่า ได้บริการจัดการอย่างเป็นระบบและสัดส่วน ตรวจรักษาผู้ป่วยพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ  โดยปี 2562 มีพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เข้ารับการรักษามากขึ้นถึง 11,310 รูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ในเขต 8  จังหวัดภาคเหนือ  พบพระสงฆ์อาพาธผู้ป่วยนอก ด้วยโรคความดันโลหิตสูง  โรคไขมันในเลือด เบาหวาน ระบบทางเดินอาหาร โรคกระดูกและข้อ  สำหรับผู้ป่วยภายใน พบป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย โรคมะเร็ง โรคตา ปอดบวม ไตวาย ตามลำดับ รวมค่ารักษาต่อปีกว่า 43,530,067 บาท ซึ่งแต่ละปี รพ.ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนเกินสิทธิ์บัตรทอง โดยใช้เงินจากนิธิสงฆ์อาพาธ และเงินบำรุงโรงพยาบาลกว่า 30,186,347 บาท ในส่วนรพ.สงฆ์แห่งนี้ รักษาพระสงฆ์อาพาธให้เทียบเท่า รพ.ขนาดเล็ก ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มบุคลากร อุปกรณ์การแพทย์  เพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยโรค                            นอกจากนี้มีการปรับภูมิทัศน์ ภายในอาคารให้งดงาม และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่าผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดูแลพระภิกษุสงฆ์ เชิญบริจาคได้ที่ รพ.สงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร.053-938800 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-4-95594-8 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้าน รศ.นพ.ชัยวัฒน์  บำรุงกิจ ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ชี้แจงเปิดศูนย์ประสานงาน บริการผู้ป่วยหรือ CSC เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร สำหรับผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยเก่า/ใหม่แบบครบวงจร เพื่อรองรับการให้บริการที่มีมาตรฐาน สะดวก สบาย ปลอดภัยแก่ผู้มารับบริการ จากสถิติผู้มาใช้บริการในปี 2558-2560 ทั้งผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินเฉลี่ย 4,000- 5,000 คนต่อวัน ซึ่งแต่ละวันจะมีสถิติเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิดปัญหาผู้รับบริการที่แออัดและไม่ทั่วถึง 

แท็ก คำค้นหา