ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะแพทย์ฯ มช.เปิดใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง ๒ หัวตรวจรุ่นล่าสุด แห่งแรกในประเทศไทย

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 24th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยี

IMG_0417IMG_0412

การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกาย รังสีเอ็กซเป็นรังสีที่นำมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค โดยการนำรังสีมาถ่ายภาพอวัยวะต่างๆที่แพทย์สงสัยว่าจะมีโรค ทำให้แพทย์มองเห็นภาพอวัยวะนั้นๆได้ ปัจจุบันเครื่องเอกซเรย์ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น

ผศ.นพ.ธนพ  ศรีสุวรรณ  อาจารย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัยกล่าวว่า ปัจจุบันภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด ๒ หัวตรวจ รุ่นโซมาโตมฟอร์ช(SOMATOM) โดยได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ให้บริการตรวจผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า ๒,๒๐๐ ราย ซึ่งคุณสมบัติเด่นของเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นนี้คือ ตัวเครื่องนั้นจะมีสองหัวในขณะที่เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมีเพียงหัวตรวจเดียว ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ในด้านความปลอดภัยจากรังสี ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีจากการตรวจน้อยลงกว่าเดิม โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่จะต้องระวังเรื่องภัยจากรังสีมากกว่าผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคไตหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไตวายหลังจากการตรวจลดลง สามารถใช้ปริมาณสีที่ฉีดในปริมาณน้อยกว่าทั่วไปได้กว่าครึ่ง

ทั้งนี้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงยังสามารถตรวจวิเคราะห์ในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อน เช่นหลอดเลือดหัวใจคนไข้ที่กลั้นหายใจไม่ได้ การทำงานของหัวใจในห้องขวาล่าง เห็นการกำซาบของเลือดในปอดในผู้ป่วยหายใจลำบาก การกำซาบของสมองในผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลัน ทำให้เพิ่มศักยภาพการทำงานของแพทย์ให้กระชับขึ้น ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น เช่น ศักยภาพที่จะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดได้โดยใช้ปริมาณรังสีต่ำมาก การตรวจหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่เจ็บหน้าอกแต่ตรวจด้วยวิธีอื่นๆไม่เจอ การตรวจผู้ป่วยอุบัติเหตุที่กลั้นหายใจไม่ได้ การตรวจผู้ป่วยเด็กเล็กได้โดยไม่ต้องดมยาสลบ การตรวจอื่นๆซึ่งเดิมเคยต้องตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งคิวยาวนานสามารถนำมาตรวจได้ในเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้ เป็นต้น

แท็ก คำค้นหา