ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

งานโครงการหลวง 2558

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 2nd, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_9749IMG_9778

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จเป็นองค์ประธานแถลงข่าวการจัดงาน งานโครงการหลวง 2558 ณ ร้านโครงการหลวง สาขา สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประกวดคลิปสั้น “ชวนเที่ยวงานโครงการหลวง 2558 ได้แก่ นางสาว พีระนันท์ พันธ์ลำเจียก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเพ็ญพร  ดวงแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุรีภรณ์  สุวรรณเมฆ และรางวัลพิเศษคลิปยอดนิยม นับจากผลการกดไลค์ทาง Youtube ได้แก่ นางบุษรา  ค่ำคูณ

มูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดงาน “โครงการหลวง 2558” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ และบรมวาศานุวงศ์ เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาด้านงานปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานขยายผล และความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไป โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น  นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ ได้แก่ ระบบมาตรฐานฟาร์มไก่ขนาดเล็ก (ไก่กระดูกดำ ไก่ฟ้า ไก่เบรส) ความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียน ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ นิทรรศการแบบจำลองการพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ภายใต้แนวคิด การปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แบบจำลองโรงเรือนไม้ไผ่ที่ใช้พลาสติกย่อยสลายได้ การจำลองการปลูกข้าวแบบข้าวนาน้ำน้อย เทคนิคการปลูกพืชในระบบประหยัดน้ำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบจำลองการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาด้วยระบบน้ำหยด การแปรรูปกาแฟ หมู่บ้านจำลองพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงและมุมถ่ายภาพกับศาลาฟักทองโครงการหลวง แนะนำผัก ผลไม้ ชนิดใหม่ ได้แก่ สตรอเบอรี่สายพันธุ์ใหม่ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม และคงทนต่อการขนส่ง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ชื่อ สตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 88 เสาวรสพันธุ์หวานเหลือง เบบี้ฮ่องเต้ก้านสีม่วงและก้านสีขาว ข้าวโพดหวาน 4 สายพันธุ์ มันเทศญี่ปุ่น 8 สายพันธุ์ สีม่วง สีเหลืองและสีส้ม กิจกรรมการประกวดต่างๆ อาทิ การประกวดธิดาโครงการหลวง การประกวดคลิปประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวง การทำอาหารจากผลผลิตโครงการหลวง การสาธิตอาหารจากเชฟและดารายอดนิยม การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม และมุมจิบกาแฟท่ามกลางสวนผัก 5 สี การให้บริการสปาเด็กดอย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นของชนเผ่า การแสดงดนตรีจากวงดนตรีเดอะม้งรวมทั้งการเลือกซื้อผลิตผล-ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ไม้ดอก ไม้ประดับ หัตถกรรมโครงการหลวง โดยในปีนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษ รักษ์โลก ลดใช้พลาสติก รับผักฟรีอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา