ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จัดทำแผนแม่บทรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

  เมื่อ: วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 26th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

IMG_2033 IMG_2051

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จัดทำแผนแม่บทรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

วันที่ 25 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม เพื่อจัดทำแผนรองรับแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) และจัดทำงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำปิง ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง ปัจจุบันระบบนิเวศรอบแหล่งน้ำและในแหล่งน้ำมีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากผลกระทบการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่บริเวณลุ่มน้ำ

IMG_2025 IMG_2023

จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำมาโดยตลอด รวมถึงดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำ เฉพาะลุ่มน้ำปิง ซึ่งมี 6 ยุทธศาสตร์หลักคือ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามประเมินผลแหล่งน้ำ จากตัวชี้วัดทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการปฏิบัติทุกปี เพื่อรักษาคุณภาพในแหล่งน้ำสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีระบบนิเวศที่ดี ทั้งยังส่งผลให้สภาพป่าต้นน้ำเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์

IMG_2030

แท็ก คำค้นหา