ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ให้ทุกอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านกวดขันดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางออกจากเชียงใหม่ในวันนี้ และเตรียมพร้อมส่งนักท่องเที่ยวคนสุดท้ายให้เดินทางออกจากเชียงใหม่อย่างปลอดภัย

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 1st, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

จังหวัดเชียงใหม่ให้ทุกอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านกวดขันดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางออกจากเชียงใหม่ในวันนี้ และเตรียมพร้อมส่งนักท่องเที่ยวคนสุดท้ายให้เดินทางออกจากเชียงใหม่อย่างปลอดภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านกวดขันดูแลพี่น้องประชาชน เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดยาว ซึ่งจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางออกจากเชียงใหม่จำนวนมากในทุกเส้นทาง โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงคนสุดท้าย รวมถึงให้หน่วยงานท้องถิ่นประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ในการเข้มงวดกวดขันการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวในทุกเส้นทาง  เพื่อลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด


วันนี้ (1 ม.ค. 2563) นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันปรับกลยุทธ์ประจำวันในการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างจริงจัง ทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี มีจำนวนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม  แต่ขอให้ทุกหน่วยงาน ยังคงดำเนินตามข้อสั่งการของจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายของรัฐบาล อย่างเข้มงวดจริงจัง เนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของช่วงหยุดยาว ซึ่งจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางออกจากเชียงใหม่จำนวนมากในทุกเส้นทาง  จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกคน เพื่อไม่ให้ตกค้างในพื้นที่ รวมถึงให้หน่วยงานท้องถิ่นประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ในการเข้มงวดกวดขันการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวในทุกเส้นทาง     สำหรับการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ สาเหตุส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากการเมาแล้วขับ และการขับขี่รถโดยไม่สวมหมวกนิรภัย  และพบว่าจะเกิดเหตุในเขตทางหลวงแผ่นดินและถนนในหมู่บ้านเป็นหลัก ทั้งนี้ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์  ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามปัจจัยเสี่ยง เพื่อลดโอกาสต่อการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้น ยังกำชับให้มีการตั้งด่านเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อกวดขัน ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในช่วงค่ำ และเน้นการบังคับใช้กฎหมายในช่วงดึกอย่างเข้มงวด ในการ ตรวจ จับ อายัด ปรับ เป่า ทุกข้อหาตามมาตรการ 10 รสขม ต่อไป

วสันต์ มีจินดา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่1 มกราคม 2563

แท็ก คำค้นหา