ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแนวทางปฏิบัติงานเสนอให้จำกัดจำนวนร้านค้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชนให้น้อยลง

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 28th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแนวทางปฏิบัติงานเสนอให้จำกัดจำนวนร้านค้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชนให้น้อยลง

 203778

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามยุทธศาสตร์ นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ระดับจังหวัด

สำหรับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่จะเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สนามกีฬา สวนสาธารณะ วัด และพื้นที่ประกอบกิจการโรงงานงาน เป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้มงวดกวดขัน เรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้มงวดกวดขัน เรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีใบอนุญาต ตามงานต่างๆ ตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

203777

การประชุมครั้งนี้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่ มีความเห็นให้เสนอ ข้อบังคับเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต แก่ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรจำกัดจำนวนร้านค้าในชุมชน ให้มีจำนวนที่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตแก่ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชนต่างๆเป็นจำนวนมาก ทำให้การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นไปโดยง่าย

ส่วนคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ยาสูบแห่งชาติที่สำคัญ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ, ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพ ยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจ ยาสูบที่มุ่งเป้าเด็กเยาวชนและนักสูบหน้าใหม่, ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ ยาสูบ และยุทธศาสตร์ ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ในการดำเนินงานจังหวัดจะตั้ง คณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมาย, ด้านการป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ , ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมาย

แท็ก คำค้นหา