ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 17th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

1531832080314 1531832104165

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยได้ปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ตลอดแนวชุมชนคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคมนี้ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเพิ่มเติมได้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังชั้นผู้ใหญ่ เป็นประธานในการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ และพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1531832073397 1531832063615

และ ในเวลา 10.00 น. ที่ คลองแม่ข่า ชุมชนศรีดอนไชย พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังชั้นผู้ใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า ปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ และระบบนิเวศของคลองแม่ข่าชุมชนศรีดอนไชยและบริเวณใกล้เคียง โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ คลองแม่ข่า ชุมชนศรีดอนชัย เป็นระยะทาง 535 เมตร ช่วงที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ถนนลอยเคราะห์ ผ่านประตูน้ำท่าแพ ไปจนถึงถนนท่าแพ เป็นระยะทาง 160 เมตร และช่วงที่ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ถนนท่าแพ ไปจนถึง ถนนช้างม่อย เป็นระยะทาง 310 เมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาให้คลองแม่ข่าให้มีความสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ และมีความสวยงามดังเช่นในอดีต โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมด้วย

จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การของรัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีหัวใจจิตอาสา ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงติดตัวมาด้วย สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 7 ขวบ ให้นำสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านมาเป็นหลักฐาน และในส่วนของชาวต่างชาติให้นำบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตมาใช้ในการสมัครได้ พร้อมทั้งแต่งกายชุดสุภาพ สวมใส่เสื้อเหลือง เพื่อเข้ารับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสา

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา