ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนศึกษาวางแผนการออกแบบเมืองรูปแบบใหม่ โดยนำร่องพื้นที่ย่านนิมมานเหมินทร์และย่านถนนห้วยแก้ว

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 4th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

IMG_4229

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนศึกษาวางแผนการออกแบบเมืองรูปแบบใหม่ โดยนำร่องพื้นที่ย่านนิมมานเหมินทร์และย่านถนนห้วยแก้ว เพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเมืองในอนาคต

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “การศึกษากลไกลเชิงพื้นที่โดยการวางแผนและการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม” ที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สมาคมการผังเมืองไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า New pland from โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ภูเก็ต สุโขทัย สระบุรี ระยอง และเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการดำเนินการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาให้มีความยั่งยืน

IMG_4218

 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาเพื่อนำกลไกลและเครื่องมือ พัฒนาเมืองรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานจากเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทดสอบปฏิบัติการในพื้นที่ย่านนิมมานเหมินทร์และย่านถนนห้วยแก้ว ตามแนวทางการวิจัย ซึ่งได้วางแผนการออกแบบเมืองให้สอดคล้องกับพื้นที่ ขณะเดียวกัน ยังจะสามารถนำกลไกต่างๆที่ได้จากการวิจัย ไปเป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ตลอดจน มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป

แท็ก คำค้นหา