ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จามเทวี มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 4

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 23rd, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหวัดลำพูนจัดงาน จามเทวี มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 4

3 4

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560  จังหวัดลำพูน โดยชมรมวิ่งจามเทวี จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง จามเทวี มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 4 ณ ลานหน้าวัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่รักในการออกกำลังกาย กว่า 1,500 คน ซึ่งชมรมวิ่งจามเทวี ได้จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน หันมาตื่นตัว และมีใจรักในการออกกำลังกาย พัฒนาสุขภาพ กาย ใจ ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

สำหรับการวิ่งมีจุดเริ่มต้นที่ วัดดอยติ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย องค์ใหญ่   โดยใช้เส้นทางวิ่งถนนในเขตตำบลป่าสัก แบ่งการวิ่งเป็น 3 ประเภท คือ ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง  21 กม. ,  มินิมาราธอน ระยะทาง  10.5 กม. และ ฟันรัน ระยะทาง 5 กม. ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญ ครูบาเจ้าศรีวิชัย และผู้ที่เข้าเส้นชัย 10 อันดับแรก ในแต่ละรุ่นได้รับ รูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ขนาดหน้าตัก
9 นิ้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย.

1

แท็ก คำค้นหา