ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จิตศรัทธาแรงกล้า ไพรัตน์ อำมฤตโชตอ มอบเงินสองล้านให้รพ.สวนดอก

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 14th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม

1531525414790

จิตศรัทธาแรงกล้า ไพรัตน์ อำมฤตโชตอ มอบเงินสองล้านให้รพ.สวนดอก

นายไพรัช อำมฤตโชติ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

แท็ก คำค้นหา