ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกัน กําจัดผักตบชวา เศษวัชพืช ขยะ และทําความสะอาดในคลองแม่ข่า พื้นที่ตำบลป่าแดด เป็นวันที่สาม

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 25th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป

1532529245424 1532529250917

1532529259265 1532529264928

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกัน กําจัดผักตบชวา เศษวัชพืช ขยะ และทําความสะอาดในคลองแม่ข่า พื้นที่ตำบลป่าแดด เป็นวันที่สาม

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ วัดเทพนิมิตร ตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกัน กําจัดผักตบชวา เศษวัชพืช ขยะ และทําความสะอาดในคลองแม่ข่า เป็นวันที่สาม ซึ่งดำเนินการในช่วงที่ 3 ตั้งแต่ถนนวงแหวนรอบกลาง ถึงประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิง ระยะทาง 1,300 เมตร เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ ตลอดจน เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่า รวมทั้งป้องกันเหตุน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง และลดปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยมีประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดด นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมการพัฒนาเป็นจำนวนมาก

1532529272089 1532529279292

1532529287255 1532529293600
การพัฒนาคลองแม่ข่า ครั้งนี้ ได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลป่าแดด เริ่มมาตั้งแต่ วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ถนนมหิดล ถึงวัดอารามเทพนิมิตร ระยะทาง 1,500 เมตร ช่วงที่ 2 จากวัดอารามเทพนิมิตร ถึงถนนวงแหวนรอบกลาง ระยะทาง 1,000 เมตร และช่วงที่ 3 ซึ่งดำเนินการใน วันนี้ (25 กรกฎาคม 2561) เริ่มตั้งแต่ถนนวงแหวนรอบกลาง ถึงประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิง ระยะทาง 1,300 เมตร คลองแม่ข่า เป็นลำน้ำที่สำคัญ นับเป็น หนึ่ง ใน เจ็ด ของชัยมงคล เมืองเชียงใหม่ นับแต่การก่อสร้างเมืองเมื่อ 722 ปี คลองแม่ข่าเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านกลางตัวเมือง เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่

1532529300458 1532529305179
การทำกิจกรรมของประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะมุ่งมั่น ทำความดี และให้ประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้บ้านเมืองสะอาด สวยงาม น่าอยู่ สืบไป

ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา