ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จีนเดินหน้าซุ่มสำรวจมัดมือชกระเบิดเกาะแก่งแม่น้ำโขง เดินเรือ 500 ตัน ผ่านเมียนม่า-ไทย-ลาว-ทะลุเขมร

3 (1) 6263 6264 6265

ไทยค้านขอร่วมเดินเรื่องสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเส้นเขตแดนไทย-ลาว หวั่นความมั่นคงชาติ

“”””เมื่อวันที่ 16 พ.ค.59 นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ กล่าวว่าขณะนี้จีนกำลังเร่งเดินหน้า(Kick-off meeting)โครงการปรับปรุงร่องน้ำแม่โขงเดินเรือพาณิชย์ 4 ชาติ เพื่อเดินเรือขนาด 300-500 ตันกรอส จากจีน-เมียนมา-ลาว-ไทยทะลุกัมพูชา โดยขณะนี้กำลังจะทำเฟส2 จากเชียงแสนถึงหลวงพระบาง จากการกล่าวของนายวัชรินทร์  นิ่มประทุม นอภ.เชียงของ ในวงเสวนา”สติกับความเปลี่ยนแปลงของคนเชียงของ” ว่า จีนกำลังเตรียมสำรวจแม่น้ำโขงเชียงแสนไปถึงหลวงพระบาง  คนเชียงของรับรู้ว่า มีการเริ่มปลูกบ้านริมตลิ่งฝั่งลาวเป็นระยะ มีคนลงเรือลำเล็ก 2-3 คน ทำคล้ายนักท่องเที่ยว  แต่มีการสำรวจร่องน้ำลึก โดยมีเครื่องมือยิงข้อมูลผ่านระบบดาวเทียม  มีการ เตรียมสร้างท่าเรือขึ้นสินค้าตรงข้าม อ.เชียงของ  หากไทย-ลาวเห็นชอบ  อ.เชียงของจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ลำพังสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เกิดผลกระทบมากแล้ว  ถ้าเรือใหญ่เข้ามาอีกจะเป็นอย่างไร

“”” นายสุรนาท ศิริโชติ เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 จ.เชียงราย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26-27 เม.ย.59 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้นำคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมและพิธีเปิดโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้ง 2 ที่ท่าเรือเมืองจิงหงของจีนในที่ประชุมไทยได้สงวนสิทธิ์ไม่เห็นชอบรายงานฉบับต่าง ๆ ของโครงการโดยขอให้บริษัทที่ปรึกษา ฝ่ายไทยมีส่วนร่วมงานเริ่มต้นไปพร้อมกัน และขอให้จีนส่งรายงาน, วัตถุประสงค์, ขั้นตอนวิธีการศึกษาสำรวจ,อุปกรณ์การสำรวจ, กรอบระยะเวลา ให้ทุกประเทศ และไทยเพราะหวั่นผลกระทบทางกายภาพ ตลิ่ง ร่องน้ำ เขตปักปันเขตแดนไทย-ลาว รวมถึงกรอบอำนาจหน้าของฝ่ายจีน เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบจาก ครม.ไทยด้วย

“””นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว กล่าวอีกว่า หากมีการระเบิดเกาะแก่งคอนผีหลง บ.หาดบ้าย ต.ริมโขง แก่งไก่ บ.ห้วยเม็ง ต.เวียง อ.เชียงของ แก่งก้อนคำ แก่งผาใด บ.ห้วยลึก ต.ม่วงยาย บ.ห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น  ระบบนิเวศกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะได้ผลกระทบเสียหายย่อยยับซ้ำเติมจากที่จีนสร้างเขื่อน  การปล่อยให้เดินเรือขนาดใหญ่ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่จีนเพียงด้านเดียว แต่คนลุ่มน้ำถูกย่ำยี ทุกคนต้องช่วงกันป้องกัน    ทั้งความมั่นคงของชาติ  หากเกิดปัญหาเสี่ยงต่อการนำเรือรบเข้ามาหรือไม่…..

แท็ก คำค้นหา