ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดารา

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 9th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีวางพวงมาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดาราในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ขัตติยนารี ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการต่อดินแดนล้านนา วันนี้ (9 ธ.ค.62) ที่พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  วางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2562 ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ จัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2562 ขั้น เพื่อเชิดชูพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ขัตติยนารี ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการต่อดินแดนล้านนา 


    พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ทรงเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัธยาศัยอันงดงาม และทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ยังประโยชน์แก่ราชอาณาจักรสยาม และหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นอย่างยิ่ง หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงย้ายกลับมาประทับที่นครเชียงใหม่ และทรงสร้างพระตำหนักดาราภิรมย์ขึ้น ทรงใช้พระตำหนักหลังนี้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการ ทั้งทางด้านการเกษตรและศิลปวัฒนธรรม สร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ดินแดนล้านนาจวบจนปัจจุบันศราวุธ เจิมจันทร์/นันธิกา กิจปาโล ..ภาพ/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่9 ธันวาคม 2562


แท็ก คำค้นหา