ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชวนเที่ยวเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ไฮไลท์วัดศรีสุพรรณ หมื่นสาร นันทราม เริ่ม 28 ธ.ค.นี้

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 24th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

ชวนเที่ยวเทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ครั้งที่2
ไฮไลท์วัดศรีสุพรรณ หมื่นสาร นันทราม เริ่ม 28 ธ.ค.นี้
คณะกรรมการ 3 ชุมชน 3 วัดเตรียมจัดงาน “เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ (Chiangmai silverware & lacquerware festival) ครั้งที่ 2” เพื่อพัฒนา สืบสาน ต่อยอดอย่างบูรณาการทุกมิติ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สนองนโยบายมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พร้อมกันนั้นเตรียมหลอมเงินบริสุทธิ์สร้างสะหลุงหลวงไว้กับวัดศรีสุพรรณ และน้อมเกล้าถวายในหลวงด้วย
เมื่อค่ำวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสร่วมกับนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ สิวาโย หน.กลุ่มยุทธศาสตร์งานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ นางอารีย์ พันธ์จันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และน.ส.ขวัญเรือน นิ่มเนตร์ เจ้าของภัตตาคารตู่ลู่ ร่วมกันแถลงต่อสื่อมวลชนว่า คณะกรรมการ 3 วัด 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัวลาย วิทยาลัยในวังสาขาวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ พัฒนาการชุมชนจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภัตตาคารตู่ลู่ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต และหน่วยงาน องค์กรต่างๆร่วมจัดงาน “เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ (Chiang Mai silverware & Lacquerware Festival) ครั้งที่ 2”
งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นข้ามปีระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม และชุมชนย่านถนนวัวลายทั้ง 3 เพื่อประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็นชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน เป็นการร่วมสนับสนุนสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สนองนโยบายของรัฐให้ชุมชนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


ภายในงานทั้ง 3 วัด 3 ชุมชนจะพร้อมใจกันเปิดวัดเปิดชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเดินหรือนั่งรถไฟฟ้าจากจุดจอดรถภัตตาคารตู่ลู่ เข้าชมวัดวาอาราม ชมวัฒนธรรมชุมชนวัวลาย แห่งท่องเที่ยวนวัตวิถีวัฒนธรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ชุมชนดั้งเดิมวัวลายเมืองเชียงใหม่ ชมและเลือกของที่ระลึกปีใหม่ โอทอปของดีภาคเหนือ โดยวัดนันทารามเปิดชุมชนบ้านเขิน นิทรรศการพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน สักการะหลวงพ่อเพชร พระธาตุทักษาเมืองเชียงใหม่ วัดหมื่นสารกาดหมั้วคัวเงินลายต้อง ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน พิพิธภัณฑ์ทหารญี่ปุ่น หอศิลป์ 3 ครูบา สักการะกู่อิฐอัฐิธาตุครูบาศรีวิชัย และวัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก การประกวดฝีมือดุนโลหะนิทรรศการหัตถศิลป์วัดศรีสุพรรณ สวดมนต์ข้ามปีสักขีบารมีข้ามชาติ เทศน์มหาชาติล้านนา สืบชะตารับขวัญปีใหม่ พร้อมกิจกรรม กาดหมั้ว คัวฮัก คัวหาง(เครื่องเงิน เครื่องเขินทั้ง 3 วัด)
ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ซึ่งตรงกับวันเปิดถนนคนเดินวัวลาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม มีการฟังเทศน์มหาชาติล้านนา สืบชะตาปีเกิด ณ วัดศรีสุพรรณ ตลอดทั้งวัน คืนวันที่ 31 ธันวาคม ร่วมสวดมนต์ข้ามปี สร้างบุญบารมีข้ามชาติทั้ง 3 วัด โดยตลอด 5 วันดังกล่าวทั้ง 3 วัด 3 ชุมชนมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ส่วนวันที่ 1 มกราคม 2563 จะมีพิธีหลอมใบโพธิ์เงิน เม็ดเงินบริสุทธิ์สร้าง “สะหลุงหลวง” อัตลักษณ์ชุมชนวัวลาย น้ำหนักเงิน 65 ก.ก. เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในปีพระบรมราชาภิเษก 2562 เพื่อถวายสะหลุงหลวงไว้ประจำวัดศรีสุพรรณ พร้อมกันนั้นคณะกรรมการ และศรัทธาประชาชนจะร่วมกันสร้างสะหลุงหลวงอีกใบหนึ่งเพื่อน้อมเกล้าฯถวายในหลวงในโอกาสอันควรต่อไปด้วย.

แท็ก คำค้นหา