ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 10th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ล้านตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


S__4816967 S__4816968

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.39 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ท่าวัดสบสอย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยงานกรมประมง จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และเพื่อการแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต1 เชียงใหม่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวงเชียงใหม่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพลเชียงใหม่ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง และประชาชนทุกภาคส่วน จัดให้มีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบไปด้วย ปลายี่สกเทศ ปลากาดำ ปลาตะเพียนขาว ปลาบึก จำนวน 500,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 เชียงใหม่ และกุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ตัว ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก นอกจากนี้ยังได้ปล่อยสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่อีก 500,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 2,000,000 ตัว

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม ประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำที่กั้นแม่น้ำปิงที่มีความยาวที่สุดกว่า 150 เมตร 10 บานประตูระบายน้ำ เป็นช่วงที่แม่น้ำปิงกว้างที่สุด ซึ่งมีกำลังกักน้ำอยู่ได้กว่า 5 ล้าน ลบ.ม. จากความจุสูงสุดที่ 9 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ของอำเภอจอมทอง ทำให้ชาวบ้านตลอดจนเกษตรกรได้มีน้ำใช้ของตอนเหนือ และตอนใต้ประตูระบายน้ำอำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า ที่จะมีน้ำหล่อเลี้ยงระบบนิเวศตลอดจนทะเลสาบดอยเต่าจะได้มีสายน้ำของแม่ปิงไหลต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี

แท็ก คำค้นหา