ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชาวเชียงใหม่เตรียมตลึงยืนกลางแดดไร้เงา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 15 พค.นี้

  เมื่อ: วันอาทิตย์, พฤษภาคม 12th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

ชาวเชียงใหม่เตรียมไร้เงา ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 15 พฤษภาคม นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย 15 พฤษภาคมนี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เวลาประมาณ 12:20 น.     หากยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ภาพแสดงเงาของวัตถุขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉาก

นายศุภฤกษ์  คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า ปรากฎการณ์    ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี  สำหรับปีนี้ ในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 12:20 น. ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่ และขึ้นเหนือเรื่อย ๆ จนกระทั่งตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลาประมาณ 12:17 น.

ด้วยตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ระหว่างละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ในหนึ่งปี ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง เมื่อยืนกลางแดดในวันและเวลาดังกล่าว จะสังเกตเห็นเงาของร่างกายตกอยู่ใต้เท้าพอดี  ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

เมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ทำให้บริเวณดังกล่าวได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่   อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจึงอาจไม่ใช่วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเสมอไป นายศุภฤกษ์กล่าวปิดท้าย

ตารางแสดงวันเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉากในประเทศไทย ปี 2562

จังหวัดครั้งที่ 1ครั้งที่ 2
วันที่เวลาวันที่เวลา
อำเภอเบตง ยะลา5 เมษายน12:18 น.8 กันยายน 12:13 น.
สงขลา8 เมษายน12:20 น.4 กันยายน 12:17 น.
ภูเก็ต10 เมษายน12:28 น.2 กันยายน12:27 น.
พัทยา ชลบุรี24 เมษายน12:15 น.19 สิงหาคม12:20 น.
ฉะเชิงเทรา27 เมษายน12:13 น.16 สิงหาคม12:20 น.
กรุงเทพฯ27 เมษายน12:16 น.16 สิงหาคม12:22 น.
ลพบุรี30 เมษายน12:15 น.13 สิงหาคม12:22 น.
นครราชสีมา1 พฤษภาคม12:09 น.12 สิงหาคม12:17 น.
อุบลราชธานี2 พฤษภาคม11:58 น.11 สิงหาคม12:06 น.
นครสวรรค์3 พฤษภาคม12:16 น.10 สิงหาคม12:25 น.
ขอนแก่น6 พฤษภาคม12:05 น.7 สิงหาคม12:15 น.
สกลนคร9 พฤษภาคม12:00 น.5 สิงหาคม12:10 น.
อุดรธานี10 พฤษภาคม12:05 น.4 สิงหาคม12:15 น.
ลำปาง13 พฤษภาคม12:22 น.31 กรกฎาคม12:32 น.
เชียงใหม่15 พฤษภาคม12:20 น.29 กรกฎาคม12:31 น.
อำเภอแม่สาย เชียงราย23 พฤษภาคม12:17 น.21 กรกฎาคม12:27 น.

ตารางแสดงวันเวลาดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

จังหวัดครั้งที่ 1ครั้งที่ 2
วันที่เวลาวันที่เวลา
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร15 พฤษภาคม12:21 น.29 กรกฎาคม12:31 น.
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา1 พฤษภาคม12:09 น.13 สิงหาคม12:17 น.
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา27 เมษายน12:13 น.17 สิงหาคม12:19 น.
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา7 เมษายน12:20 น.4 กันยายน 12:17 น.

แท็ก คำค้นหา